§ 2. - Branżowe zasady obrotu opakowaniami stosowanymi przy dostawach towaru dokonywanych przez jednostki podległe Ministrowi Żeglugi i Gospodarki Wodnej.

Monitor Polski

M.P.1957.85.514

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 kwietnia 1960 r.
§  2.
Za dostawcę uważa się podległe Ministrowi Żeglugi i Gospodarki Wodnej przedsiębiorstwo, które zapakowało oraz dokonało wysyłki towaru w opakowaniu, za odbiorcę zaś - przedsiębiorstwo, na które wystawiona jest faktura za dokonaną dostawę towaru.