Monitor Polski

M.P.2016.551

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 października 2015 r.
Artykuł  4

Opłaty portowe

1. Statki pod banderą każdej z Umawiających się Stron, po zawinięciu do portu drugiej Umawiającej się Strony w celu wyładowania części swojego towaru, mogą po zastosowaniu się do prawa i przepisów tej Umawiającej się Strony zatrzymać na pokładzie statku część swoich ładunków, które są przeznaczone do innego portu, niezależnie czy jest on w tym samym czy w innym kraju, lub przetransferować go na inny statek, bez ponoszenia dodatkowych opłat, za wyjątkiem tych opłat, które są nakładane w podobnych sytuacjach przez drugą Umawiającą się Stronę na jej statki.
2. Zgodnie z ustępem 1 niniejszego artykułu, statki podnoszące banderę każdej z Umawiających się Stron mogą zawijać do jednego lub więcej portów drugiej Umawiającej się Strony w celu załadowania całości lub części jego ładunków przeznaczonych do portów obcych, bez uiszczania opłat celnych innych niż te, które są nakładane w podobnych sytuacjach przez drugą Umawiającą się Stronę na jej statki.