Monitor Polski

M.P.2012.995

| Akt nienormatywny
Wersja od: 19 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 7 grudnia 2012 r.
w związku z 90. rocznicą zamordowania prezydenta Gabriela Narutowicza

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 90. rocznicę śmierci oddaje hołd pamięci pierwszego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Gabriela Narutowicza, który został wybrany na urząd w dniu 9 grudnia 1922 r. przez Zgromadzenie Narodowe.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej potępia mord polityczny popełniony na prezydencie Narutowiczu oraz prowadzącą do niego polityczną kampanię nienawiści.

Wydarzenie to Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uznaje za przestrogę dla uczestników współczesnego życia politycznego.