Monitor Polski

M.P.2016.194

| Akt nienormatywny
Wersja od: 29 lutego 2016 r.

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 17 lutego 2016 r.
z okazji 35-lecia Niezależnego Zrzeszenia Studentów

Trzydzieści pięć lat temu po strajkach studenckich rozpoczętych w Łodzi zarejestrowano Niezależne Zrzeszenie Studentów, pierwszą oficjalną organizację studencką niezależną od władz komunistycznych, powołaną we wrześniu 1980 roku na fali rewolucji solidarnościowej.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej w trzydziestą piątą rocznicę rejestracji Niezależnego Zrzeszenia Studentów wyraża najwyższe uznanie dla działalności studentów, którzy domagali się przestrzegania praw człowieka i obywatela, podstawowych swobód politycznych, demokratyzacji państwa, poszanowania polskich tradycji niepodległościowych i patriotycznych, a także autonomii wyższych uczelni.

NZS obok działań typowych dla organizacji studenckiej odegrało ogromną rolę w reformowaniu szkolnictwa wyższego w Polsce oraz było ważnym partnerem politycznym wspierającym działania "Solidarności" w walce z reżimem komunistycznym.

Po 1989 roku, w wolnej i demokratycznej Polsce, formuła NZS nie uległa wyczerpaniu. Aktualnie NZS jest największą organizacją studencką w Polsce, która formuje swoich członków w duchu patriotyzmu.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża swe podziękowanie dla kolejnych pokoleń młodych ludzi aktywnie działających w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów na rzecz Polski niepodległej i demokratycznej.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".