130. rocznica urodzin Wincentego Witosa. - M.P.2004.6.102 - OpenLEX

130. rocznica urodzin Wincentego Witosa.

Monitor Polski

M.P.2004.6.102

Akt nienormatywny
Wersja od: 6 lutego 2004 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 21 stycznia 2004 r.
w 130. rocznicę urodzin Wincentego Witosa

W 130. rocznicę urodzin Wincentego Witosa Sejm Rzeczypospolitej Polskiej czci pamięć tego wybitnego Polaka, żarliwego patrioty, wielkiego przywódcy ludowego i męża stanu.
Wincenty Witos trzykrotnie stał na czele rządu. Był premierem w najtrudniejszych, historycznych chwilach, zapisując się w narodowej pamięci jako jeden z najwybitniejszych twórców i obrońców suwerennej Polski.

W Jego myśli politycznej i działaniu zawsze na pierwszym miejscu było polskie państwo, w którym - jak pisał w swym politycznym testamencie - "na stałe i niepodzielnie królować winny: samodzielność, wolność, prawo i sprawiedliwość".