(bez tytułu).

Monitor Polski

M.P.1924.86.244

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 kwietnia 1924 r.