(bez tytułu)

Monitor Polski

M.P.1935.235.280

Akt utracił moc
Wersja od: 12 października 1935 r.