(bez tytułu)

Monitor Polski

M.P.1939.45.77

Akt utracił moc
Wersja od: 24 lutego 1939 r.