Art. 9. - Zwołanie Synodu Nadzwyczajnego Ewangelickiego Kościoła Unijnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.30.278

Akt utracił moc
Wersja od: 15 marca 1928 r.
Art.  9.

Z przebiegu wyborów spisuje się szczegółowy protokół, który wraz z aktami wyborcami i ewentualnemu sprzeciwami winien być bezzwłocznie przesłany komisji wyborczej (art. 10).

Zarzuty przeciw postępowaniu wyborczemu mogą być wniesione ustnie lub pisemnie do komisji wyborczej w przeciągu dni ośmiu od dnia wyboru na ręce przewodniczącego gminnej rady kościelnej.