Art. 7. - Zwołanie Synodu Nadzwyczajnego Ewangelickiego Kościoła Unijnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.30.278

Akt utracił moc
Wersja od: 15 marca 1928 r.
Art.  7.

Wybory przeprowadza się w poszczególnych gminach w ten sposób, że członkowie połączonych organów gminy kościelnej oddają w głosowaniu tajnem głosy oddzielnie na jednego kandydata duchownego i jednego świeckiego oraz na ich zazastępców, którzy w danym okręgu wyborczym stale mieszkają lub urzędują, a następnie, jeżeli dany okrąg wybiera trzech delegatów, wybierają trzeciego delegata oraz jego zastępcę również z pośród osób zamieszkujących lub urzędujących w danym okręgu wyborczym.

Wyborami w poszczególnych gminach kieruje przewodniczący gminnej rady kościelnej, który dobiera komisję wyborczą z 2 - 4 członków posiadających obywatelstwo polskie. O ile przewodniczący nie posiada obywatelstwa polskiego, wyborami kieruje najstarszy członek gminnej rady kościelnej, posiadający obywatelstwo polskie, lub też przewodniczący gminnej rady kościelnej sąsiedniej gminy, odpowiadający temuż warunkowi, stosownie do porozumienia Konsystorza w Poznaniu z delegatem Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.