Art. 1. - Zwołanie Synodu Nadzwyczajnego Ewangelickiego Kościoła Unijnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.30.278

Akt utracił moc
Wersja od: 15 marca 1928 r.
Art.  1.

Celem nadania ewangelickiemu Kościołowi Unijnemu ustroju, wewnętrznego tudzież wyłonienia prawnej reprezentacji tegoż Kościoła w rozumieniu ust. 2 art. 115 Konstytucji powołany zostaje Synod Nadzwyczajny Ewangelickiego Kościoła Unijnego na zasadach poniżej określonych.