Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.67.431

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 sierpnia 1921 r.

USTAWA
z dnia 30 lipca 1921 r.
o zwiększeniu emisji serji II biletów skarbowych.

Art.  1.

Upoważnia się Ministra Skarbu do zwiększenia emisji serji II biletów skarbowych, wypuszczonej na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1921 roku (Dz. Ust. Rz. P. z r. 1921 № 41, poz. 250) do 15 miljardów marek polskich.

Art.  2.

Wykonanie ustawy niniejszej powierza się Ministrowi Skarbu.

Art.  3.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.