§ 22. - Zwalnianie żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej. - Dz.U.2014.670 - OpenLEX

§ 22. - Zwalnianie żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.670

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 lutego 2017 r.
§  22. 
1. 
Zwolnienie z zawodowej służby wojskowej żołnierza, który osiągnął wiek określony w art. 111 pkt 5 lub art. 111b ust. 2 ustawy, następuje z dniem ukończenia przez niego sześćdziesięciu lub sześćdziesięciu trzech lat.
2. 
W przypadku żołnierza zajmującego stanowisko służbowe, o którym mowa w art. 111b ust. 1 ustawy, zwolnienie z zawodowej służby wojskowej następuje przed ukończeniem sześćdziesięciu trzech lat, jeżeli w tym czasie został zwolniony z zajmowanego stanowiska służbowego.