§ 17. - Zwalnianie żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej. - Dz.U.2014.670 - OpenLEX

§ 17. - Zwalnianie żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.670

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 lutego 2017 r.
§  17. 
Decyzję o zwolnieniu żołnierza z zawodowej służby wojskowej wykonuje:
1)
dowódca jednostki wojskowej;
2)
dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw kadr - w stosunku do żołnierza pełniącego zawodową służbę wojskową w instytucji cywilnej.