§ 20. - Zwalnianie żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej. - Dz.U.2013.925 t.j. - OpenLEX

§ 20. - Zwalnianie żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.925 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 13 sierpnia 2013 r.
§  20.
Decyzję o zwolnieniu żołnierza z zawodowej służby wojskowej wykonuje:
1)
dowódca jednostki;
2)
dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw kadr - w stosunku do żołnierza pełniącego zawodową służbę wojskową w instytucji cywilnej.