[Ulga abolicyjna] - Art. 13a. - Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. - Dz.U.2021.1993 t.j. - OpenLEX

Art. 13a. - [Ulga abolicyjna] - Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1993 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 października 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  13a.  37 [Ulga abolicyjna]

 Do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stosuje się odpowiednio art. 27g ustawy o podatku dochodowym.

37 Art. 13a zmieniony przez art. 9 pkt 10 ustawy z dnia 29 października 2021 r. (Dz.U.2021.2105) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2022 r.