§ 3. - Zniesienie obszaru dworskiego Orpiszew w powiecie krotoszyńskim, województwie poznańskiem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.34.256

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 kwietnia 1931 r.
§  3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.