§ 1. - Zniesienie obszaru dworskiego Orpiszew w powiecie krotoszyńskim, województwie poznańskiem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.34.256

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 kwietnia 1931 r.
§  1.
Obszar dworski Orpiszew w powiecie krotoszyńskim, województwie poznańskiem znosi się, a terytorjum jego włącza się do gminy wiejskiej Orpiszew - z wyjątkiem parceli katastralnej karta 2 Nr. 60, którą przyłącza się do gminy wiejskiej Roszki, - oraz parcel karta 1 Nr. 15 i. 44/17 które przyłącza się do gminy wiejskiej Różopole w tymże powiecie i województwie.