§ 1. - Zniesienie obszaru dworskiego Młynki w powiecie sępoleńskim, województwie pomorskiem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.20.207

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 marca 1929 r.
§  1.
Obszar dworski Młynki w powiecie sępoleńskim, województwie pomorskiem znosi się, a terytorjum jego włącza się do gminy wiejskiej Jastrzębiec w tymże powiecie i województwie.