Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1500

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 grudnia 2013 r.
§  1. Znosi się następujące komisje lekarskie w Straży Granicznej:
1) Rejonową Komisję Lekarską z siedzibą w Sudeckim Oddziale Straży Granicznej w Kłodzku,
2) Rejonową Komisję Lekarską z siedzibą w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim,
3) Rejonową Komisję Lekarską z siedzibą w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie

- utworzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia oraz organizacji komisji lekarskich w Straży Granicznej (Dz. U. Nr 98, poz. 891, z 2004 r. Nr 273, poz. 2716 oraz z 2009 r. Nr 222, poz. 1770).