Art. 63. - Znaki towarowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1963.14.73

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 marca 1963 r.
Art.  63.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1963 r.