Rozdział 7 - Sygnały dźwiękowe lub wibracyjne wysyłane przez urządzenia umieszczone na drodze - Znaki i sygnały drogowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2310 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 grudnia 2022 r.

Rozdział  7

Sygnały dźwiękowe lub wibracyjne wysyłane przez urządzenia umieszczone na drodze

§  113.  [Sygnały dźwiękowe na przejazdach kolejowych oraz na przejściach dla pieszych; urządzenia wibracyjne na sygnalizatorze]
1. 
Sygnał dźwiękowy nadawany w postaci dzwonu na przejeździe kolejowym ostrzega o zbliżaniu się pociągu lub innego pojazdu szynowego albo o opuszczaniu zapór (półzapór).
2. 
Sygnały dźwiękowe nadawane w postaci brzęczyków lub buczków albo komunikatów słownych na przejściach dla pieszych o ruchu kierowanym sygnałami świetlnymi informują osoby o upośledzonym wzroku, że dla pieszych jest nadawany sygnał zielony.
3. 
Działanie urządzenia wibracyjnego znajdującego się na sygnalizatorze informuje osoby o upośledzonym wzroku i słuchu, że dla pieszych jest nadawany sygnał zielony.