§ 54. - [Inne znaki informacyjne związane z określonymi obiektami] - Znaki i sygnały drogowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2310 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 grudnia 2022 r.
§  54.  [Inne znaki informacyjne związane z określonymi obiektami]
1. 
Znaki:
1)
D-21 "szpital",
2)
D-21a "Policja",
3)
D-22 "punkt opatrunkowy",
4)
D-23 "stacja paliwowa",
5)
D-23a "stacja paliwowa tylko z gazem do napędu pojazdów",
5a) 10
 D-23b "stacja paliwowa z punktem ładowania pojazdów elektrycznych
5b) 11
 D-23c "punkt ładowania pojazdów elektrycznych",
6)
D-24 "telefon",
7)
D-25 "poczta",
8)
D-26 "stacja obsługi technicznej",
9)
D-26a "wulkanizacja",
10)
D-26b "myjnia",
11)
D-26c "toaleta publiczna",
12)
D-26d "natrysk",
13)
D-27 "bufet lub kawiarnia",
14)
D-28 "restauracja",
15)
D-29 "hotel (motel)",
16)
D-30 "obozowisko (kemping)",
17)
D-31 "obozowisko (kemping) wyposażone w podłączenia elektryczne do przyczep",
18)
D-32 "pole biwakowe",
19)
D-33 "schronisko młodzieżowe",
20)
D-34 "punkt informacji turystycznej"

informują o wskazanych na znaku obiektach znajdujących się przy drodze.

2.  12
 Umieszczony w dolnej części znaku D-23 lub D-23b napis: "LPG", "CNG", "LNG", "wodór (H2)" informuje o punkcie tankowania gazu płynnego (LPG), sprężonego gazu ziemnego (CNG), skroplonego gazu ziemnego (LNG) lub wodoru do napędu pojazdów.
3. 
Umieszczony na znaku D-25 symbol słuchawki telefonicznej informuje, że na poczcie znajduje się ogólnodostępny telefon.
4. 
Umieszczony w dolnej części znaku D-26c napis "BUS" informuje o możliwości opróżniania toalet zainstalowanych w pojazdach.
5. 
Znak D-34a "informacja radiowa o ruchu drogowym" informuje o stacjach radiowych podających informacje o warunkach ruchu drogowego.
6.  13
 Znak D-34b "zbiorcza tablica informacyjna" informuje o wskazanych na znaku obiektach znajdujących się przy drodze.
7.  14
 Umieszczona pod znakiem D-34b tabliczka z odpowiednim symbolem ze znaków D-23, D-23b albo D-23c, miniaturą znaku E-15 z numerem drogi, napisem określającym odległość do kolejnej stacji paliwowej lub punktu ładowania pojazdów elektrycznych oraz strzałką wskazującą kierunek informuje o kolejnej lokalizacji stacji paliwowej lub punktu ładowania.
10 § 54 ust. 1 pkt 5a dodany przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia z dnia 12 października 2021 r. (Dz.U.2021.2065) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 grudnia 2021 r.
11 § 54 ust. 1 pkt 5b dodany przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia z dnia 12 października 2021 r. (Dz.U.2021.2065) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 grudnia 2021 r.
12 § 54 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia z dnia 12 października 2021 r. (Dz.U.2021.2065) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 grudnia 2021 r.
13 § 54 ust. 6 dodany przez § 1 pkt 3 lit. c rozporządzenia z dnia 12 października 2021 r. (Dz.U.2021.2065) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 grudnia 2021 r.
14 § 54 ust. 7 dodany przez § 1 pkt 3 lit. c rozporządzenia z dnia 12 października 2021 r. (Dz.U.2021.2065) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 grudnia 2021 r.