§ 2. - Zmiany w statucie Radomskiego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1937.82.596

Akt jednorazowy
Wersja od: 3 grudnia 1937 r.
§  2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.