Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.46.391

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 czerwca 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 16 czerwca 1922 r.
o zmianach w terytorjalnej organizacji sądów w Województwie Śląskiem.

Na mocy ust. 1 art. 36 Ustawy Konsytucyjnej z dnia 15 lipca 1920 r., zawierającej statut organiczny Województwa Śląskiego (Dz. U. R. P. № 73 poz. 497), w brzmieniu art. 1 ustawy z dnia 13 października 1921 r. (Dz. U. R. P. № 85, poz. 608) w związku z ustępem ostatnim art. 40 powołanej Ustawy Konstytucyjnej w brzmieniu art. 2 ustawy z dnia 30 lipca 1921 r. (Dz. U. R. P. № 69, poz. 449) stanowię w po rozumieniu z Tymczasową Radą Wojewódzką Województwa Śląskiego co następuje:

Rozdział  Pierwszy.

Sądy powiatowe.

Art.  1.

Oprócz już istniejących na obszarze górnośląskiej części Województwa Śląskiego sądów powiatowych w Katowicach, Królewskiej Hucie, Lublińcu, Mikołowie, Mysłowicach, Pszczynie, Rybniku, Tarnowskich Górach, Wodzisławiu i Żórach tworzy się nowy sąd powiatowy z siedzibą w Rudzie.

Art.  2.

Do okręgu sądu powiatowego w Katowicach przyłącza się gminę Michałkowice, należącą dotąd do okręgu niemieckiego sądu powiatowego (Amtsgericht) w Bytomiu.

Do okręgu sądu powiatowego w Królewskiej Hucie przyłącza się gminy: Antoniów, Brzezina, Brzozowice Wieś i Dwór, Chiopaczów, Frydenshuta, Huta Eintracht i Czarny Las, Kamień, Lipiny, Maciejkowice, Nowa Kopanina i Wielka Dąbrówka, należące dotąd do okręgu niemieckiego sądu powiatowego (Mmtsgericht) w Bytomiu.

Do okręgu sądu powiatowego w Mikołowie przyłącza się gminy: Bujaków, Chudów,. Paniowy i Paniówki, należące dotąd do okręgu niemieckiego sądu powiatowego (Amtsgericht) w Zabrzu.

Do okręgu sądu powiatowego w Rudzie należą gminy: Chebzie, Godula i Orzegów z okręgu dotychczasowego niemieckiego sądu powiatowego (Amtsgericht) w Bytomiu oraz gminy: Bielszowice, Kończyce, Makoszowy, Pawłów i Ruda z okręgu dotychczasowego niemieckiego sądu powiatowego (Amtsgericht) w Zabrzu.

Do okręgu sądu powiatowego w Rybniku przyłącza się gminy: Gierałtowice i Przyszowice, należące dotąd do okręgu niemieckiego sądu powiatowego (Amtsgericht) w Gliwicach, oraz gminy: Adamowice, Bogunice, Brzezie, Kobyla, Kornowacz i Raszczyce. należące dotąd do okręgu niemieckiego sądu powiatowego (Amtsgericht) w Raciborzu.

Do okręgu sądu powiatowego w Tarnowskich Górach przyłącza się gminy: Szarlej, Wielkie Piekary, należące dotąd do okręgu niemieckiego sądu powiatowego (Amtsgericht) w Bytomiu.

Do okręgu sądu powiatowego w Wodzisławiu przyłącza się gminy: Bełsznica, Bluszczów, Buków, Górzyce Małe i folwark, Górzyce Wielkie i folwark, Kamień, Ligita Tworkowska, Lubomia, Nieboszowy, Odra, Olza, Pogrzebień, Rogów, Syrynia i Uchylsko, należące dotąd do okręgu niemieckiego sądu powiatowego w Raciborzu.

Rozdział  Drugi.

Sądy okręgowe.

Art.  3.

Oprócz już istniejącego na obszarze Województwa Śląskiego sądu okręgowego w Cieszynie tworzy się nowy sąd okręgowy z siedzibą w Katowicach.

Art.  4.

Do obwodu sądu okręgowego w Katowicach należą sądy powiatowe w Katowicach, Królewskiej Hucie, Lublińcu, Mikołowie, Mysłowicach, Pszczynie, Rudzie, Rybniku, Tarnowskich Górach, Wodzisławiu i Żórach.

Rozdział  Trzeci.

Sąd apelacyjny.

Art.  5.

Tworzy się sąd apelacyjny z siedzibą w Katowicach.

Art.  6.

Do obwodu sądu apelacyjnego w Katowicach należą sądy okręgowe w Cieszynie i Katowicach.

Art.  7.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie w Województwie Śląskiem z dniem ogłoszenia.