Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.83.745

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 września 1927 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 25 sierpnia 1927 r.
o zmianach terytorjalnych na obszarze powiatu nieświeskiego w województwie nowogródzkiem.

Na mocy art. 1 i 4 ustawy z dnia 22 września 1922 r. w przedmiocie zmiany granic oraz rozwiązywania i tworzenia gmin wiejskich na obszarze b. zaborów rosyjskiego i austrjackiego (Dz. U. R. P. № 86, poz. 770) zarządzam co następuje:
§  1. Gminę wiejską Lisuny w powiecie nieświeskim, województwie nowogródzkiem, znosi się.

Wchodzące w skład zniesionej gminy miejscowości: wieś Juszewicze, zaścianki: Buczne i Cegielnia, folwarki: Karolin, Kobyla Głowa i Kul; kolonje: Kulewnik i Nowe Rymasze; folwarki: Nowinki i Ostrówek; zaścianek: Pasieki, kolonja: Perelesanki; wsie: Rakowicze i Sławkowo; kolonje: Suszczyzna, Sumowszczyzna, Taranowa Góra, Zaturejskie T-wo, Zuczycha, Żurawa, Sumieńszczyzna i Markowe Błoto - włącza się do gminy wiejskiej Howiezna w tymże powiecie.

Miejscowości: folwarki: Betlejka i Bogumiła, wieś Cekowszczyzna, folwark Dubiejki Małe, wieś Dubiejki Małe, zaścianek Dubiejki Wielkie, folwarki: Grzybowszczyzna, Habruny, Kaczanowicze I, zaścianek Kaczanowicze II, folwarki: Kukowicze i Lisuny, wsie: Lisuny i Łozowicze, folwark Marysin, zaścianki: Myśliwa i Pleszewicze, folwark Ratkowo, leśniczówka Ratkowo, folwark Smolicze, wieś Smolicze, folwark Sołtanowszczyzna, leśniczówka Sołtanowszczyzna, wieś Sołtanowszczyzna, zaścianek Wołożyca, grunta wsi Leonowicze (gminy Łańskiej), grunta wsi Paławkowicze (gminy Kleckiej) grunta wsi Bałwan (gminy Hrycewickiej) i leśniczówka Kaczanowicze - włącza się do gminy wiejskiej Łań w tymże powiecie.

§  2. Z gminy wiejskiej Łań w powiecie nieświeskim, województwie nowogródzkiem, wyłącza się miejscowości:
a) wsie: Blaczyn I, Blaczyn II, folwark Blaczyn, wsie: Brykowszczyzna i Harbunowszczyzna, folwark Kiełbasicze, wieś Lipka, folwarki: Lipka, Minkiewicze i Żylicze, wieś Żylicze i włącza się je do gminy wiejskiej Kleck w tymże powiecie,
b) miejscowości: osada Horodnica, wieś Jaśkiewicze, oraz folwarki: Jazowiec i Olewszczyzna - i włącza się je do gminy wiejskiej Snów w tymże powiecie.
§  3. Z gminy wiejskiej Kleck w powiecie nieświeskim wyłącza się miejscowości: osady: Bykowo, Chojniki i folwark Markacze i włącza się je do gminy wiejskiej Snów w tymże powiecie.
§  4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 października 1927 r.