§ 15. - Zmiana ustroju pieniężnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.34.351

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 listopada 1927 r.
§  15.
O dniu rozpoczęcia czynności przez Bank Polski Minister Skarbu poda do wiadomości publicznej przez obwieszczenie w Dzienniku Ustaw.

Obwieszczenie to winno się ukazać przynajmniej na trzy dni przed dniem rozpoczęcia czynności przez Bank Polski.