Bilanse publicznych i prywatnych przedsiębiorstw. - Rozdział 5 - Zmiana ustroju pieniężnego. - Dz.U.1927.97.855 - OpenLEX

Rozdział 5 - Bilanse publicznych i prywatnych przedsiębiorstw. - Zmiana ustroju pieniężnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.97.855

Akt utracił moc
Wersja od: 6 sierpnia 1949 r.

Rozdział  V.

Bilanse publicznych i prywatnych przedsiębiorstw.

Zasady przerachowania bilansów przedsiębiorstw publicznych i prywatnych ustalone zostaną w drodze osobnego rozporządzenia.