Art. 2. - Zmiana ustawy - Prawo o ruchu drogowym. - Dz.U.2021.463 - OpenLEX

Art. 2. - Zmiana ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.463

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 marca 2021 r.
Art.  2. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2021 r.