Art. 6. - Zmiana ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1986

Akt jednorazowy
Wersja od: 2 listopada 2021 r.
Art.  6. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia.