Art. 4. - Zmiana ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. - Dz.U.2015.1276 - OpenLEX

Art. 4. - Zmiana ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.1276

Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 2015 r.
Art.  4.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.