Art. 10. - Zmiana ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.158.1122

Akt utracił moc
Wersja od: 14 września 2007 r.
Art.  10.

Do dnia 1 października 2006 r. uprawnienia Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego określone w art. 5 ust. 3 i art. 29 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 4, przysługują Wojskowym Służbom Informacyjnym.