Art. 4. - Zmiana ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2021.2076 - OpenLEX

Art. 4. - Zmiana ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2076

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 listopada 2021 r.
Art.  4. 

Tworzy się Krajowy System e-Faktur.