Art. 4. - Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1999.95.1101

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 lutego 2015 r.
Art.  4.  3

 Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r. i ma zastosowanie, z zastrzeżeniem art. 3, do dochodów (strat) uzyskanych od tego dnia.

3 Z dniem 18 lutego 2015 r. art. 4 w związku z art. 1 pkt 6 został uznany za niezgodny z wywodzoną z art. 2 Konstytucji RP zasadą ochrony interesów w toku w zakresie, w jakim od 1 stycznia 2000 r. pozbawił podatników podatku dochodowego od osób prawnych możliwości amortyzacji prawa użytkowania udziału w nieruchomości, wprowadzonego do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych przed 1 stycznia 1999 r. wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lutego 2015 r. (Dz.U.2015.226).