Art. 6. - Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.780

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 czerwca 2016 r.
Art.  6. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.