Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2141

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 listopada 2017 r.
Art.  2. 

Sprawozdanie, o którym mowa w art. 7b ustawy zmienianej w art. 1, jest sporządzane począwszy od 2018 r.