Art. 8. - Zmiana ustawy o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.181

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 stycznia 2023 r.
Art.  8. 

Pierwszy raport dotyczący zjawiska wykorzystywania seksualnego małoletnich wraz z rekomendacjami Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 opracuje i udostępni publicznie w terminie do dnia 31 grudnia 2023 r.