Art. 3. - Zmiana ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1904

Akt oczekujący
Wersja od: 18 września 2023 r.
Art.  3. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 maja 2024 r.