Art. 23. - Zmiana ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1087

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 czerwca 2021 r.
Art.  23. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r.