Art. 26. - Zmiana ustawy - Kodeks pracy oraz zmiana niektórych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.24.110

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 czerwca 1998 r.
Art.  26.

Do czasu wydania przepisów wykonawczych przewidzianych w ustawie stosuje się dotychczasowe przepisy ze zmianami wynikającymi z tej ustawy.