Art. 5. - Zmiana ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2019.1043 - OpenLEX

Art. 5. - Zmiana ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1043

Akt jednorazowy
Wersja od: 6 czerwca 2019 r.
Art.  5. 

Do terminów określonych w art. 97 § 21 ustawy, o której mowa w art. 1, które rozpoczęły bieg i nie upłynęły do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.