Art. 11. - Zmiana ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2021.2054 - OpenLEX

Art. 11. - Zmiana ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2054

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 2022 r.
Art.  11. 

Do posłów i senatorów obecnej kadencji stosuje się przepis art. 30 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu dotychczasowym.