Art. 38. - Zmiana ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów. - Dz.U.2015.1505 - OpenLEX

Art. 38. - Zmiana ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.1505

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 września 2015 r.
Art.  38.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1)
art. 26 ust. 11 oraz art. 30 ust. 7, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia;
2)
art. 18, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;
3)
art. 4 pkt 5 w zakresie art. 31a ust. 2, art. 9 pkt 16, art. 12 pkt 7 oraz art. 28 ust. 1, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.;
4)
art. 6 pkt 3, art. 10, art. 17, art. 27, art. 31-36 oraz art. 37 ust. 2, które wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia;
5)
art. 15 pkt 5 lit. c, który wchodzi w życie po upływie 2 lat od dnia ogłoszenia.