Art. 3. - Zmiana terminu przyznania tytułów naukowych dotychczasowym samodzielnym pracownikom nauki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.53.348

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 1952 r.
Art.  3.

Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.