Zmiana stawki celnej na pomarańcze i pomarańczki świeże.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.30.300

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 kwietnia 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 26 marca 1924 r.
o zmianie stawki celnej na pomarańcze i pomarańczki świeże.

Na zasadzie punktu 2 artykułu 1 i artykułu 2 ustawy z dnia 11 stycznia 1924 r. o naprawie Skarbu Państwa i reformie walutowej (Dz. U. R. P. № 4 poz. 28) i zgodnie z uchwalą Rady Ministrów z dnia 21 marca 1924 r. postanawiam:
Stawka celna od pomarańcz i pomarańczek świeżych (poz. 6 p. 2 lit. b taryfy celnej) wynosi 17 franków - od 100 kg.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie drugiego dnia po ogłoszeniu.

Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc obowiązującą stawka celna od pomarańcz i pomarańczek świeżych, określona w rozporządzeniu z dnia 9 lutego 1924 r. (Dz. U. R. P. № 14 poz. 129).