§ 3. - Zmiana rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1606

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 lipca 2022 r.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 45 dni od dnia ogłoszenia.