§ 1. - Zmiana rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1606

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 lipca 2022 r.
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. poz. 534) uchyla się § 2.