§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2114

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 października 2022 r.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.