Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.781

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 kwietnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 marca 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810

Na podstawie art. 104 ust. 9 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2017 r. poz. 633 oraz z 2018 r. poz. 650) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1085, z 2015 r. poz. 688, z 2016 r. poz. 582 oraz z 2017 r. poz. 830) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

ODMIANY KUKURYDZY MON 810, KTÓRYCH MATERIAŁ SIEWNY NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY

1. Aliacan BT

2. Anjou 277 YG

3. Anjou 285 BT

4. Anjou387YG

5. Antiss YG

6. Aristis BT

7. Asteri YG

8. Asturial BT

9. Atall YG

10. Avirro YG

11. Azema YG

12. Bacila

13. Beles Sur

14. Benazir YG

15. Benji YG

16. Berdun YG

17. Bergxxon YG

18. Bolea YG

19. Bolsa

20. Campero BT

21. Carella YG

22. Carleta YG

23. Chacan YG

24. Codisco YG

25. Consuelo YG

26. CorettaYG

27. Coxximo YG

28. Crazi YG

29. Cuartal BT

30. DK 513

31. DKC2950YG

32. DKC2961 YG

33. DKC3350 YG

34. DKC3421 YG

35. DKC3477 YG

36. DKC3512 YG

37. DKC3872YG

38. DKC3946YG

39. DKC4251 YG

40. DKC4373YG

41. DKC4442YG

42. DKC4491 YG

43. DKC4557YG

44. DKC4591 YG

45. DKC4627YG

46. DKC4687YG

47. DKC4740YG

48. DKC4779YG

49. DKC4796YG

50. DKC4890 YG

51. DKC4968YG

52. DKC5018YG

53. DKC5032YG

54. DKC5051 YG

55. DKC5144YG

56. DKC5175 YG

57. DKC5277 YG

58. DKC5320

59. DKC5502 YG

60. DKC5543YG

61. DKC5590 YG

62. DKC5671 YG

63. DKC5740YG

64. DKC5741 YG

65. DKC5784YG

66. DKC6041 YG

67. DKC6090 YG

68. DKC6125YG

69. DKC6351YG

70. DKC6364YG

71. DKC6419YG

72. DKC645l YG

73. DKC653l YG

74. DKC6550

75. DKC6575

76. DKC6631 YG

77. DKC6667YG

78. DKC6678YG

79. DKC6718YG

80. DKC6729YG

81. DKC6844YG

82. DKC6877YG

83. Ebony YG

84. EG5411KDDZ

85. EG6104KDDZ

86. EG6510KDDZ

87. EH6206KDDZ

88. EL6515KDDZ

89. Elba YG

90. Elgina

91. ES Archipel YG

92. ES Bama YG

93. ES Cajou YG

94. ES Cocarde YG

95. ES Dalia YG

96. ES Imperial YG

97. ES Limes YG

98. ES Manade YG

99. ES Mayoral YG

100. ES Motocross YG

101. ES Paolis YG

102. ES Radiant YG

103. ES Zodiac YG

104. Esquadrille YG

105. Estrada

106. Eurostar YG

107. Evolia YG

108. Foggia

109. Friedrixx YG

110. Galexx YG

111. Gambier BT

112. Helen BT

113. Hexxer YG

114. Jaral BT

115. Kaifus YG

116. Kalendula YG

117. Kalfas YG

118. Kameos

119. Kaper YG

120. Karas YG

121. Karter YG

122. Kayras YG

123. Keridos YG

124. Klimt YG

125. Koffi YG

126. Kolumnas YG

127. Kompromis YG

128. Kontras YG

129. Korreos YG

130. Kotoxx

131. Koxx YG

132. Koxxma

133. Krabas YG

134. Kuratus

135. Kvalitas YG

136. KWS4565 YG

137. KWS6471 YG

138. KWS Kendras YG

139. KXA5491

140. Lampard YG

141. Lazixx

142. Lesaka YG

143. Levina

144. LG2447BT

145. LG30395YG

146. LG30490YG

147. LG30601 YG

148. LG30607YG

149. LG30617 YG

150. LG30690 YG

151. LG30707YG

152. LG30712YG

153. LG3233 YG

154. LG3330YG

155. LG3355YG

156. LG3363YG

157. LG3385YG

158. LG3410YG

159. LG3475YG

160. LG3540YG

161. LG3711 YG

162. Luson BT

163. Lynxx YG

164. Maggi YG

165. MAS 29YG

166. MAS 34YG

167. MAS 45YG

168. MAS 50YG

169. MAS 52YG

170. MAS 57YG

171. MAS 58YG

172. MAS 60YG

173. MAS 62YG

174. MAS 65YG

175. Miloxan YG

176. Monumental YG

177. NE6284KDDZ

178. Nexxos YG

179. Novelis

180. Nystar YG

181. Olimpica

182. Oxxygen YG

183. P0216Y

184. PO222Y

185. PO423Y

186. PO725Y

187. PO837Y

188. PO933Y

189. P1223Y

190. P1535Y

191. P1547Y

192. P1570Y

193. P1574Y

194. P1758Y

195. P1921Y

196. P8000Y

197. P9000Y

198. P9400Y

199. P9494Y

200. Phileaxx YG

201. Placido YG

202. Poboa YG

203. Poncho YG

204. PR31D21

205. PR31D61

206. PR31N28

207. PR31P43

208. PR32D80

209. PR32G49

210. PR32K62

211. PR32P27

212. PR32R43

213. PR32T86

214. PR32WO4

215. PR33B51

216. PR33D48

217. PR33P67

218. PR33P80

219. PR33T60

220. PR33W86

221. PR33Y72

222. PR34A27

223. PR34N23

224. PR34N44

225. PR34P86

226. PR35A56

227. PR35F39

228. PR35P13

229. PR35T11

230. PR35Y69

231. PR36BO9

232. PR36D81

233. PR36G13

234. PR36K64

235. PR36R11

236. PR36V56

237. PR36V78

238. PR37D22

239. PR37F81

240. PR37K93

241. PR37NO2

242. PR37Y20

243. PR38A25

244. PR38A76

245. PR38B43

246. PR38F71

247. PR38N91

248. PR38V11

249. PR38V34

250. PR39D24

251. PR39D82

252. PR39F56

253. PR39T47

254. PR39V17

255. PrisioYG

256. Protect

257. Reboxx YG

258. Remixx

259. Riglos BT

260. Rixxer YG

261. Rocco YG

262. Roxxane YG

263. Roxxy YG

264. Rugbyxx YG

265. Seiddi YG

266. SF1035T

267. SF1036T

268. SF1112T

269. SF4701T

270. Shexxpir YG

271. Shopy YG

272. Tabala YG

273. Talca YG

274. Taxxoa YG

275. Texxan

276. Texxel YG

277. Tixxus YG

278. Tonie YG

279. Tramway

280. Tyrexx YG

281. Ulyxxe YG

282. Vaxxem

283. Venici YG

284. Vivani YG

285. Yangxi YG

286. Yogi YG

287. Zoom YG

288. 54YG

289. 69YG