Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2217

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 listopada 2018 r.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.